Къде намират приложение системите за пренос на насипни материали?

С глобализацията търсенето на високоефективни глобални вериги за доставки също нараства. Колкото по-ефективна е вашата верига за доставки, толкова по-висока ще бъде вашата производителност. Разбира се, това от своя страна има потенциала да доведе до увеличени приходи и печалби в дългосрочен план. Автоматизацията също играе решаваща роля в бързия растеж на сектора за обработка и пренос на насипни материали.

Какво представляват системите за пренос на насипни материали?

Преди да обърнем внимание на това в кои сектори е широкоразпространено използването на системи за насипни материали, нека обясним накратко какво представят те.

Преносът на материали включва преместване на продукти и стоки на кратко разстояние, обикновено в рамките на фабрика, склад или затворена зона. Типичните действия за преноса на  насипи материали включват повдигане, събиране, съхранение, бутане, теглене, товарене и разтоварване.

Този процес може да бъде автоматизиран или пък да не включва автоматизация. Докато сложна система от конвейерни ленти, преместващи суровини в производствено предприятие, е пример за автоматизиран пренос на материали, работниците, които преместват продукти с помощта на странични товарачи и мотокари, е пример за ръчна обработка на материали. Ако трябва да бъдем обективни вторият вариант е значително по-неефективен за големи промишлени предприятия и в този ред на мисли, все по-малко използван.

Къде намират приложение системите за насипни товари?

Системите за пренос на насипни товари намират приложение в редица съвременни индустрии, като подпомагат ефективността на присъствените процеси. В следващите редове ще ви представим няколко такива примера:

Автомобилна индустрия

Автомобилната индустрия е една от първите, която открива и използва предимствата на системите за пренос на материали. В началото тя разчита на поточни линии и подемно оборудване, управлявано от отделни работници. С течение на годините обаче инженерните решения за пренос на материали замениха предимно традиционните поточни линии. Конвейерните системи са основата на автомобилната индустрия, тъй като могат ефективно да преместват компоненти и тела на превозни средства през различните етапи на поточната линия. Тези системи премахват необходимостта от услуги за ръчно повдигане, намаляват шансовете за злополуки и повишават производителността.

Фармацевтична индустрия

Въпреки сложните процеси на дистрибуция и тежките регулации, секторът на здравеопазването и фармацевтиката е в челните редици на въвеждането на модерно оборудване за пренос на материали. Индустрията основно разчита на сложна система от конвейери.

Фармацевтичният сектор използва специално проектирани конвейерни системи за медицински и фармацевтични складове, което ги прави по-лесни за почистване, демонтиране и поддръжка, когато е необходимо. В тези складове и производствени предприятия конвейерите се предлагат в много форми и размери, включително лентови конвейери, разтегателен конвейер, конвейер с линейни валове и тежкотоварни ролкови конвейери.

Производствен сектор

Глобалната производствена индустрия приема модерни решения за оборудване за обработка на материали, за да изпълни своите поръчки точно навреме. Нарастващото търсене на безопасни работни практики също е отговорно за повишената автоматизация.

Съвременните конвейерни системи за пренос на различни насипни материали не само правят стандартните задачи по-безопасни, но и гарантират висока степен на гъвкавост на производството, което е още едно значително предимство в тяхната полза.

Строителен сектор

Нарастващият фокус върху изграждането на инфраструктура от световна класа създава търсене на модерни решения за преместване и повдигане на оборудване в строителния сектор. Индустрията използва широка гама от конвейрни ленти, кранове, включително преносими портални кранове, мостови кранове с един или два моста, кранове с ниска височина и мобилни подови кранове за повдигане и преместване на строителни материали, бетонни блокове и строително оборудване.