Last viewed 1 day ago

Re:Gena - генетични изследвания и консултации

(0/5)
Photos
Add Favorites
Description

Re:Gena е първият екип в България, който е сертифициран по нутригеномика към организацията на Канадските диетолози. Re:Gena предлага генетични консултации и
генетични изследвания, които ще доведат до превенция на генетични болеси. Екипът е съставен от висококвалицицирани специалисти, които ще ви помогнат да преодолеете
болестите и да постигнете отлично здраве и добра форма. Качеството ни на живот е най-важно, а здравете е първата стъпка към това.

Amenities
User Reviews
No reviews yet!
There are no reviews for this business, be first to write a review!
Write Review
5
4
3
2
1
Only members can leave comments. Login or Register!