Last viewed 1 day ago

Имаме специално програмирани дебитни карти за продажба.

(0/5)
Photos
Add Favorites
Description

Тези карти могат да се използват за теглене на пари в брой от всякакви банкомати или магазини, търговски обекти и всяка точка на продажба.
Ние продаваме тези карти на всички наши клиенти и заинтересовани купувачи по целия свят, картите имат лимит за теглене всяка седмица.
Ние продаваме тези карти на всички наши клиенти и заинтересовани купувачи по целия свят. Някои карти имат дневен лимит за теглене от 5 000 на банкомат и до 100 000 лимит на разходите в зависимост от употребата.
Програмираната дебитна карта може да тегли пари от всякакви банкомати, тъй като върху нея няма име и е автоматична карта, програмирана по спецификация, също така не може да бъде проследена.
когато закупите някоя от тези карти, вие ще имате пари за бизнес, пазаруване и ще имате страхотен живот за поколения и общности.
ПРОГРАМИРАНА празна ATM карта ще ви бъде доставена навсякъде по света.
Имейл: atmservices44@yahoo.com
Имейл: atmservices44@aol.com

Amenities
Video
User Reviews
No reviews yet!
There are no reviews for this business, be first to write a review!
Write Review
5
4
3
2
1
Only members can leave comments. Login or Register!